Sången i praktiken, 7,5 hp

Kursens huvudsakliga innehåll består i att du som student har egna övningselever under en termin. Du ges möjlighet att på ett självständigt sätt planera och genomföra undervisningen. Undervisningen presenteras och diskuteras vid gruppseminarier. Tillfälle ges till individuell handledning.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Musik för lärare III, Gymnasieskolan, 15 högskolepoäng samt Ämnesdidaktik I, instrument och ensemble, 7,5 högskolepoäng med sång som huvudinstrument, eller Med rösten i fokus - att undervisa i sång, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4033