Simulering och visualisering, 7,5 hp

Kursen behandlar modellering, simulering och visualisering av fysiska system som bilar, flygplan och människokroppen i rörelse. Sådana system består av olika rörliga delar, det vill säga de är flerkroppssystem. Kursen tar även upp tillämpningar av modellering, simulering och animation av deras rörelse, t.ex. i robotik eller dataspel. För att kunna skapa en bra visualisering, innehåller kursen också grundläggande teori och metoder inom ämnet datorgrafik för tredimensionell visualisering av system.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15 högskolepoäng samt Objektorienterad programmering, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5018

Anmäl dig nu