Simulering och visualisering, 7,5 hp

Kursen behandlar modellering, simulering och visualisering av fysiska system som bilar, flygplan och människokroppen i rörelse. Sådana system består av olika rörliga delar, det vill säga de är flerkroppssystem. Kursen tar även upp tillämpningar av modellering, simulering och animation av deras rörelse, t.ex. i robotik eller dataspel. För att kunna skapa en bra visualisering, innehåller kursen också teori och metoder inom fysikaliskt baserad datorgrafik.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15 högskolepoäng samt Objektorienterad programmering, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5313