Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi, 15 hp

Syftet med kursen är att självständigt planera och bedriva vetenskapligt arbete, att söka och förstå vetenskaplig litteratur som är relevant för arbetet samt att muntligt och skriftligt presentera fullgjort arbete på ett sätt som är vedertaget i vetenskapliga sammanhang.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 75 högskolepoäng i kemi där 15 högskolepoäng på G2F-nivå i tillämpliga delar av kemiämnet ingår.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5024

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: 75 högskolepoäng i kemi där 15 högskolepoäng på G2F-nivå i tillämpliga delar av kemiämnet ingår.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5023

Anmäl dig nu

Är du programstudent och ska läsa kursen inom ditt program?

Förkunskapskrav: 75 högskolepoäng i kemi där 15 högskolepoäng på G2F-nivå i tillämpliga delar av kemiämnet ingår.

Urval: Platsgaranti

Kursplan