Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi, 15 hp

Syftet med kursen är att självständigt planera och bedriva vetenskapligt arbete, att söka och förstå vetenskaplig litteratur som är relevant för arbetet samt att muntligt och skriftligt presentera fullgjort arbete på ett sätt som är vedertaget i vetenskapliga sammanhang.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 75 högskolepoäng i kemi där 15 högskolepoäng på G2F-nivå i tillämpliga delar av kemiämnet ingår.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5032

Anmäl dig nu