Självständigt arbete för kandidatexamen i matematik, 15 hp

Kursen utgörs av en självständig fördjupning under handledning inom någon del av matematiken, samt skriftlig och muntlig rapportering av matematiska resultat.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Differentialekvationer, 7,5 högskolepoäng och Optimering, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Platsgaranti

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5041