Skatteförfarande i teori och praktik, avancerad nivå, 15 hp

Kursen vänder sig till dig som önskar fördjupning inom det skatteprocessuella området. Den lämpar sig för dig som siktar på att bli processförare på t.ex. advokatbyrå, Skatteverket, revisionsbyrå eller är verksam i förvaltningsrätt. Kursen innehåller fördjupning inom t.ex. skatteprocess, bevisning, offentlighet och sekretess, dokumentations- och kommunikationsskyldighet, omprövning och överklagande, mm. Den genomförs med modern pedagogik genom självständigt arbete och innehåller praktik på Skatteverket under 4 veckor, där varje praktikvecka följs av en vecka med reflektion. Praktiken leds av en särskild handledare på Skatteverket.

Kursen vänder sig till studerande på ett juristprogram.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Avklarad grundnivå, 180 högskolepoäng på Juristprogrammet. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3029