Skatteförfarande i teori och praktik, avancerad nivå, 15 hp

Kursen vänder sig till dig som önskar fördjupning inom det skatteprocessuella området. Den lämpar sig för dig som siktar på att bli processförare på t.ex. advokatbyrå, Skatteverket, revisionsbyrå eller är verksam i förvaltningsrätt. Kursen innehåller fördjupning inom t.ex. skatteprocess, bevisning, offentlighet och sekretess, dokumentations- och kommunikationsskyldighet, omprövning och överklagande, mm. Den genomförs med modern pedagogik genom självständigt arbete och innehåller praktik på Skatteverket under 4 veckor, där varje praktikvecka följs av en vecka med reflektion. Praktiken leds av en särskild handledare på Skatteverket.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i rättsvetenskap, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår samt Beskattningsrätt eller motsvarande eller
180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i företagsekonomi eller nationalekonomi, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår samt 30 högskolepoäng i rättsvetenskap där beskattningsrätt ingår.
Alternativt 180 högskolepoäng på grundnivå från Juristprogrammet. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3028