Sociala medier: Historiska perspektiv, 7,5 hp

Sociala medier är ett begrepp som vi förknippar med 2000-talet. Men faktum är att medier alltid har varit sociala. Internet har sin föregångare i 1800-talets telegrafi som kopplade ihop världen på ett sätt som inte gjorts tidigare. 1700-talets salonger har vissa uppenbara likheter med Facebook. Redan 1600-talets postväsende var ett interaktivt nätverk av nätverk. Den europeiska boktryckarkonsten gav på 1500-talet upphov till en offentlig dialog där författare bråkade med varandra i pamfletter som lockade många läsare – ibland till att också själva lyfta pennan. Det finns klotter från antiken som liknar vad som idag skrivs på Twitter. Medier har alltid varit ett medel för makten att kommunicera med folket, för folket att visa sitt missnöje och för människor att mötas och interagera på avstånd. I den här kursen erbjuds ett långt tidsperspektiv på mediernas roll i samhällslivet och på vad medial socialisering gör med människor och hur den formar allt från vardagslivet till politiken. Vi studerar sådant som klotter, skvaller, kontaktannonser, biljetter och 1700-talets kaffehus och undersöker hur olika historiska medieformer lagt grunden för dagens sociala medier.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1007