Socialt arbete, avancerad nivå, Barn och våld I, 7,5 hp

Kursen fokuserar på barn och unga som utsatta och aktörer vid våld, hot och kränkningar, hur utsatthet och aktörskap teoretiskt kan förstås samt hur samhällets stöd, med fokus på socialtjänst och skola, behöver utformas för att kunna förebygga och stödja vid våld mot och av barn och unga.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i socialt arbete alternativt annat beteendevetenskapligt ämnesområde. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3048