Socialt arbete, avancerad nivå, Barn och våld II, 7,5 hp

Kursen fokuserar på barn och unga som utsatta och aktörer vid våld, hot och kränkningar samt hur utsatthet och aktörskap teoretiskt kan förstås. Kursen bygger på kursen Socialt arbete, avancerad nivå, Barn och våld I och relaterar det teoretiska fältet till generell socialvetenskaplig teoribildning.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i socialt arbete alternativt annat beteendevetenskapligt ämnesområde. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3333