Socialt arbete med personer med funktionshinder, 7,5 hp

Kursen riktar sig till baspersonal inom den sociala funktionshinderomsorgen och berör såväl teorier och begrepp inom området, såväl som arbetsmetoder och förhållningssätt i det yrkesmässiga bemötandet av personer med funktionshinder. I kursen ingår att identifiera levnadsvillkor och stödsystem för personer med funktionshinder ur ett livsloppsperspektiv samt att diskutera det i relation till samhällets stöd, till exempel inom socialtjänsten. I kursen berörs även aktuell handikappforskning.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3639

Anmäl dig nu