Socialt arbete, Socialpolitik och socialt arbete i ett jämförande perspektiv, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig kunskap om socialpolitikens uttryck och effekter i olika länder, samt färdigheten att analysera dessa i ett jämförande perspektiv. Syftet med kursen är studiet av socialpolitik som uttryck för samhällens allmänna normer om sociala relationer. Under kursen utvecklar du din förmåga att kritiskt reflektera över samt analysera sambandet mellan normer kring sociala relationer, socialpolitik och socialt arbete.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 30 avklarade högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3333