Sociologi, Självständigt arbete, masterkurs, 30 hp

Under kursen skriver studenten en sociologisk uppsats.

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen (A2E)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Sociologi, avancerad nivå, 52,5 högskolepoäng, klassificering A1N/A1F/A1E. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1005

Anmäl dig nu