Sociologisk teori, 30 hp

Den första delen av kursen behandlar klassisk och modern sociologisk teori. Den andra delen av kursen fokuserar på ett specifikt sociologiskt tema eller teman. Kursen bygger i hög grad på självstudier.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Sociologi, avancerad nivå, 37,5 högskolepoäng, klassificering A1N/A1F/A1E. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1000