Språk, retorik och kommunikativt ledarskap – engelska, kandidatkurs, 30 hp

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Engelska för arbetslivet, 30 högskolepoäng och Språk och retorik i ett internationellt perspektiv - engelska , 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1683

Förkunskapskrav: Engelska för arbetslivet, 30 högskolepoäng och Språk och retorik i ett internationellt perspektiv - engelska , 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1001