Språk, retorik och kommunikativt ledarskap - retorik, kandidatkurs, 30 hp

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Retorik och kommunikativt ledarskap, 30 högskolepoäng och 22,5 högskolepoäng från Språk och retorik i ett internationellt perspektiv - retorik, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1341

Anmäl dig nu