Språk, retorik och kommunikativt ledarskap – svenska språket, kandidatkurs, 30 hp

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Svenska för arbetslivet, 30 högskolepoäng och Språk och retorik i ett internationellt perspektiv-svenska språket, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1684

Förkunskapskrav: Svenska för arbetslivet, 30 högskolepoäng och Språk och retorik i ett internationellt perspektiv-svenska språket, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1050