Språklig gestaltning i sång, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som redan är verksam sånglärare eller är i slutet av din utbildning och som vill få en fördjupad kunskap om textbehandlingen i gestaltningen av en sång (oavsett genre). Vi undersöker samverkan mellan avspänning - fokus/riktning. I kursen ingår även olika övningar för textbehandling hämtade från talteatern och som syftar till ökad scenisk närvaro och medvetenhet om vad man vill berätta med sången.
Övrigt:Kursen går på torsdagar eftermiddag/kväll.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Musik för lärare II, Gymnasieskolan 15 högskolepoäng eller Musikalisk gestaltning, Kammarmusik II, 30 högskolepoäng eller Musikalisk gestaltning, Jazz- och Rockmusik II, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4049

Anmäl dig nu