Språklig gestaltning i sång, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som redan är verksam sånglärare eller är i slutet av din utbildning och som vill få en fördjupad kunskap om textbehandlingen i gestaltningen av en sång (oavsett genre). Vi undersöker samverkan mellan avspänning - fokus/riktning. I kursen ingår även olika övningar för textbehandling hämtade från talteatern och som syftar till ökad scenisk närvaro och medvetenhet om vad man vill berätta med sången.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Musik för lärare II, Gymnasieskolan 15 högskolepoäng eller Musikalisk gestaltning, Kammarmusik II, 30 högskolepoäng eller Musikalisk gestaltning, Jazz- och Rockmusik II, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4049