Statistik, Analys av registerdata och kausal inferens, avancerad nivå, 7,5 hp

Via randomisering av försökspersoner på behandlingar erhålls hög validitet i experimentella studier av behandlingseffekter. I andra studier används register för att studera effekter av behandlingar, ex.vis effekten av arbetsmarknadsutbildning på arbetslöshetstidens längd. I sådana studier karaktäriseras data av självselektion på behandling och kan inte betraktas som randomiserad. För att nå en hög validitet i sådana studier måste analysen genomföras med metoder som korrigerar för självselektion. Inom kursen behandlas ett antal olika sådana metoder och ansatser.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 hp i statistik på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 hp ingår.

Alternativt 30 hp i statistik och 60 hp i matematik.

Dessutom krävs Statistik, Ekonometri, avancerad nivå, 7,5 hp och Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2661

Anmäl dig nu