Statistik, Biostatistik, fortsättningskurs, 7,5 hp

Statistisk problemlösning inom biomedicin är tyngdpunkten på denna kurs. Verklighetens komplexitet inbegriper små datamängder, många variabler, olika typer av data, såsom binära data, data från frågeformulär och andra subjektiva bedömningar, kvantitativa kontinuerliga data samt heterogena grupper. Stor vikt läggs på relationen mellan frågeställning, design, typ av data och val av statistisk ansats. Olika ansatsers möjligheter, begränsningar och krav på datamaterial diskuteras. Kursen är problembaserad och de statistiska metoderna för analys och modellering av oberoende och beroende datamaterial i en- och flerstickprovsfall behandlas utifrån olika tillämpningsproblem.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 22,5 högskolepoäng i statistik som ska innehålla 12 högskolepoäng från Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2647