Statistik, Ekonometri, avancerad nivå, 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande metoder och metodproblem inom regressionsanalys och ekonometri. Centrala moment i kursen är 1) linjär regression: småsampelegenskaper (OLS, GLS), asymptotiska egenskaper, robust variansskattning, 2) endogenitet, instrumentalvariabelskattning (IV) och generaliserade momentmetoden (GMM) samt 3) system av ekvationer. Dessutom ges en introduktion till tidsserier, paneldata och modeller för begränsade beroende variabler.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 hp i statistik på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 hp ingår.

Alternativt 30 hp i statistik och 60 hp i matematik.

Alternativt 90 hp i nationalekonomi på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 hp ingår samt 60 hp statistik.

Dessutom krävs Statistik, Statistisk teori, avancerad nivå, 7,5 hp samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2659

Anmäl dig nu