Statistik, Inledande matematik för statistiker, grundkurs, 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till den matematik som krävs för fortsatta studier i statistik. Förutom grundläggande matematiska begrepp behandlas också matematikens roll inom statistikämnet. Kursen är också väl lämpad som en förberedelse för fortsatta studier i nationalekonomi.
Övrigt:Kursen kan sökas samma termin som Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng och Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 högskolepoäng.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2348