Statistik, Masteruppsats II, avancerad nivå, 15 hp

Kursen består av ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng inom ämnet statistik. Uppsatsen skrivs på engelska.

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen (A2E)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng i statistik på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår.

Alternativt 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik.

Dessutom krävs 67,5 hp i statistik på avancerad nivå där Statistisk teori, 7,5 högskolepoäng och Computational Statistics, 7,5 högskolepoäng och uppsats, 15 högskolepoäng ingår samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2052

Anmäl dig nu