Statistik, Matematik för statistiker och ekonomer, avancerad nivå, 7,5 hp

Kursen behandlar den matematik som används vid högre studier i nationalekonomi och statistik. I kursen ingår funktioner av flera variabler, matrisalgebra, derivering, differentialer och optimering.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Statistik på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår. Alternativt 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik, eller Nationalekonomi på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår samt 60 högskolepoäng statistik. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2006