Statistik, Mikroekonometri, avancerad nivå, 7,5 hp

Mikroekonometri behandlar analys av ekonomisk-statistiska modeller baserat på mikrodata (data på individnivå). Klassiska exempel på analysproblem är analys av färdmedelsval, arbetskraftsutbud och konsumtion av kapitalvaror. Dessa analysproblem kräver speciella statistiska modeller eftersom data inte uppfyller förutsättningarna för tillämpning av traditionella modeller, till exempel linjära regressionsmodeller. Kursen behandlar ett antal olika modeller för analys av mikrodata. Bland annat behandlas modeller för paneldata, modeller för analys av binära variabler, regressionsanalys med censurerade och trunkerade variabler och analys av räknevariabler. Andra problem som studeras är endogenitetsproblem och "sample selection".

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng i statistik på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår.

Alternativt 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik.

Alternativt 90 högskolepoäng i nationalekonomi på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår samt 60 högskolepoäng i statistik.

Dessutom krävs Statistik, Ekonometri, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2656