Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 hp

Vid statistisk analys är inte sällan syftet att undersöka samband mellan två eller flera faktorer. Hur påverkas studenternas prestationer av gruppstorlek? Vad blir effekten på investeringarna av att höja räntan en procentenhet? Vilken avkastning ger ytterligare ett års universitetsstudier? Kursen ger grunderna i regressionsanalys, en mycket användbar metod för denna typ av analys.
Övrigt:Kursen kan sökas samma termin som Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng och Inledande matematik för statistiker, grundkurs, 7,5 högskolepoäng.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2347