Statistik, Självständigt arbete, fortsättningskurs, 7,5 hp

Kursen består av ett självständigt arbete om 7,5 högskolepoäng inom ämnet statistik.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 22,5 högskolepoäng i statistik som ska innehålla minst 12 högskolepoäng från kursen Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2648