Statistik, Statistisk inlärning, kandidatkurs, 7,5 hp

I takt med att datorerna blir allt kraftfullare lagras allt större och komplexa datamängder inom olika områden. Kursen ger verktyg i form av statistiska metoder för att analysera och hämta kunskap från dessa framväxande datamängder.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 hp i statistik där Statistisk teori 15 hp ingår samt Linjär algebra 7,5 hp, alternativt Statistisk teori 15 hp samt matematik 22,5 hp.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2005