Statistik, Statistisk teori, avancerad nivå, 7,5 hp

Kursen utgör grunden för statistisk teori på en avancerad nivå. I kursens första del behandlas ingående sannolikhetsteori, fördelningsteori och egenskaper för ett slumpmässigt urval. I den andra delen behandlas utförligt punktestimation, hypotesprövning och intervallestimation för såväl små som stora stickprov.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 hp i statistik på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 hp ingår.

Alternativt 30 hp i statistik och 60 hp i matematik.

Alternativt 90 hp i nationalekonomi på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 hp ingår samt 60 hp i statistik.

Dessutom krävs Statistik, Matematik för statistiker och ekonomer, avancerad nivå, 7,5 hp samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2658

Anmäl dig nu