Statistik, Statistisk teori, avancerad nivå, 7,5 hp

Kursen utgör grunden för statistisk teori på en avancerad nivå. I kursens första del behandlas ingående sannolikhetsteori, fördelningsteori och egenskaper för ett slumpmässigt urval. I den andra delen behandlas utförligt punktestimation, hypotesprövning och intervallestimation för såväl små som stora stickprov.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Statistik på grundnivå om 90 hp där ett självständigt arbete om 15 hp ingår.

Alternativt 30 hp i statistik och 60 hp i matematik.

Alternativt nationalekonomi på grundnivå om 90 hp där ett självständigt arbete om 15 hp ingår samt 60 hp statistik.

Dessutom krävs Statistik, Matematik för statistiker och ekonomer, avancerad nivå, 7,5 hp samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2359