Statistik, Statistisk teori, fortsättningskurs, 15 hp

Kursen ger en fördjupning och breddning av sannolikhets- och inferensteori som behandlas på kursen Grundläggande statistik.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 45 hp i statistik där Grundläggande statistik, 15 hp ingår samt Elementär algebra 7,5 hp och Matematisk analys för statistiker 7,5 hp. Alternativt 22,5 hp matematik.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2053

Anmäl dig nu