Statistik, Statistiska beräkningar och datorintensiva metoder, avancerad nivå, 7,5 hp

Datorintensiva metoder utgör ett allt viktigare inslag i statistisk slutledning. I kursen behandlas begrepp som flyttal och datoraritmetik, algoritmer och grundläggande programmering med tonvikt på numerisk linjär algebra, numerisk optimering och numerisk integration. Stor vikt läggs vid slumptalsgenerering, simuleringsmetoder och bootstrap.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Statistik på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår, alternativt 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik, samt Statistik, Statistisk teori, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2048

Anmäl dig nu