Svenska språket, grundkurs, 30 hp

Kursen ger dig grundläggande kunskap om svenska språkets uppbyggnad och hur språket används i olika sociala sammanhang. Vi studerar språkets olika funktioner och hur skriven och talad svenska varierar i samhället. Du får också träna på skriftlig och muntlig framställning, i varierande och kreativa övningar.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1020