Sverigebilder - Sveriges historia och kultur sedan 1800-talet, 7,5 hp

Bilden av Sverige är mångfacetterad och i ständig förändring. Vanligt förekommande föreställningar och stereotyper kretsar kring en progressiv välfärdsstat med ett öppet samhälle som välkomnar människor i nöd. Dessa bilder har under senare tid ifrågasatts av motbilder som lyfter fram ett land med ökande klyftor och sociala motsättningar och där högerpopulistiska krafter vinner ny mark. Hur ska man förstå dessa motsägelsefulla bilder?

Kursen kommer att behandla svensk historia under 1800- och 1900-talen utifrån ett internationellt perspektiv där bilden av den svenska framgångssagan sätts i ett historiskt och kulturellt sammanhang. Under kursens gång diskuteras den historiska utvecklingen som kontrasteras med internationella föreställningar om Sverige och svenskhet under tiden för att få en ökad förståelse av dessa Sverigebilders ursprung och vilka syften dessa föreställningar fyller och har fyllt historiskt.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1010

Anmäl dig nu