Teorier om ideologi, 7,5 hp

"Det som skall förklaras är inte att den svältande stjäl eller att den utsugne strejkar, utan varför flertalet hungrande inte stjäl och flertalet utsugna inte strejkar." (Wilhelm Reich, Fascismens masspsykologi, 1933)

Det är inte svårt att förstå att privilegierade och mäktiga minoriteter vill bevara den kulturella, ekonomiska och politiska ordning som gagnar dem själva. Det är svårare att förstå varför den stora majoritet som saknar makt och inflytande accepterar en samhällsordning som inte gynnar dem eller till och med motverkar deras egna intressen.

Ända sedan 1550-talet, då Étienne de la Boétie ställde frågan "varför accepterar vissa frivilligt sin underkastelse?" har kritiska samhällsteoretiker försökt presentera ett svar på denna gåta. Många av förklaringarna har kretsat kring något som kallas "ideologi". Men vad är "ideologi"? Och vilken användning kan vi ha av ideologibegreppet när vi analyserar politiska och samhälleliga skeenden?

Denna kurs erbjuder en orientering i kritiska ideologiteorier från Karl Marx till Slavoj Žižek. Under kursen granskar vi marxistiska debatter om bas, överbyggnad och "falskt medvetande", poststrukturalistiska och feministiska teorier om diskurser och hegemonisk kamp, samt psykoanalytiska teorier om interpellering, subjektivering och ideologiska fantasier.

Fördjupning

Avancerad nivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (AXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 hp på grundnivå, varav 90 hp i successiv fördjupning där ett självständigt arbete om 15 hp (G2E) ingår i något av följande ämnesområden: företagsekonomi, genusvetenskap, kulturgeografi, kriminologi, nationalekonomi, pedagogik, psykologi, samhällskunskap, socialt arbete, sociologi, statskunskap, historia eller idé- och lärdomshistoria. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen ges i form av litteraturseminarier, delvis studentledda, via Zoom eller motsvarande.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1342