Tillämpad matematik, 7,5 hp

Kursen tar upp viktiga delar inom tillämpad matematik såsom dimensionsanalys, störningsmetoder, transformteori, variationskalkyl och dynamiska system. Teorin appliceras på tillämpningar inom naturvetenskap och ekonomi. I kursen ingår användning av datoralgebrasystem för symboliska beräkningar och analys.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Beräkningsmatematik II, 7,5 högskolepoäng och Optimering, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Platsgaranti

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5038