Utbildning för hållbar utveckling i praktiken, 7,5 hp

Vilken betydelse har utbildning i en tid av ovisshet, politiska konflikter och våld, samhällsomvälvningar och ohållbara sätt att konsumera jordens resurser? Vad behöver vi veta, lära och kunna göra för att skapa en mer hållbar framtid? I kursen undersöker vi tillsammans olika utmaningar och möjligheter inom utbildning för hållbar utveckling. Vad kan det exempelvis innebär att arbeta med hållbar utveckling i undervisning och gynna lärande för en mer hållbar värld? Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom olika pedagogiska verksamheter. Deltagarna ges möjlighet att utveckla sin teoretiska kunskap om utbildning för hållbar utveckling samt omsätta och pröva denna i praktiskt arbete i den egna verksamheten.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Förskollärarexamen, Grundlärarexamen, Ämneslärarexamen alternativt kandidatexamen i pedagogik.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1626