Våldsbrottslighet, 7,5 hp

Våld och våldsbrott i dess olika former och allvarlighetsgrad är ett stort samhällsproblem. Utsatthet för våldsbrott kan resultera i allvarliga konsekvenser för den enskilde och kan innebära stora samhällsekonomiska kostnader. Kursen behandlar grundläggande begrepp inom detta område och vanliga forskningsmetoder som används. Kursen ger även en orientering i modern forskning inom området, bland annat forskning om olika former av våld och våldsbrott samt relaterade risk- och skyddsfaktorer. Denna typ av forskning används sedan under kursen för att problematisera hur media och icke-vetenskapliga källor framställer våld och våldsbrott. Kursen kommer även att behandla hur denna typ av kunskap kan användas för att utveckla mer effektiva brottsförebyggande och trygghetsskapande strategier med fokus på våld och våldsbrott.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng inom ett beteende- eller samhällsvetenskapligt ämnesområde alternativt minst ett års arbetslivserfarenhet inom det kriminologiska fältet.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3015