Vårdhygien för sjuksköterskor, 7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som är allmänsjuksköterska med yrkesexamen och vill fördjupa dina kunskaper inom vårdhygien. Kursen ger kunskaper i klinisk mikrobiologi och förebyggande av vårdrelaterade infektioner.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Sjuksköterskeexamen om minst 94,5 högskolepoäng. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7054