Världsmusik I, 7,5 hp

I denna kurs bekantar vi oss med begreppet världsmusik och omsätter i praktiskt musicerande. Du får spela och sjunga i genrer från olika musiktraditioner världen över, men också vara med och skapa ny musik utifrån möten som sker mellan de olika musiktraditioner som representeras under kursen. Du får också vara med och bidra till kursens repertoar genom att leda ut någon självvald musik. Kursens avslutas med en konsert där vi framför kursens repertoar i egna arrangemang som vi arbetat fram tillsammans.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Musikalisk gestaltning, Kammarmusik II, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Jazz och Rock II, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Musikproduktion II, 30 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Komposition II, 15 högskolepoäng eller Musik för lärare II, Gymnasieskolan, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4025

Anmäl dig nu