Videografi för filmvetare, 15 hp

Kursen sammankopplar de praktiska och teoretiska delarna av filmprogrammet, och syftar till att ge analytisk, teoretisk, och kritisk spjutspetskompetens i producerandet av rörlig bild. Studenterna examineras genom att skapa ”videografiska” essäer, vilket kan liknas vid kandidatuppsatser i videoformat. Kursen harmonierar kritiskt, analytiskt, och teoretiskt tänkande med praktiska färdigheter om filmproduktion på ett för enheten – och svensk filmvetenskap – ett nytt sätt.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 120 högskolepoäng inom filmvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller mediestudier, varav minst 60 högskolepoäng ska vara successiv fördjupning inom filmvetenskap/inriktning film.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1021