ÖREBRO UNIVERSITET 20 ÅR

Lärarutbildning vid Örebro universitet

Hur stärker du elevers informationssökning och akademiska skrivande inför universitetet?

08 oktober 2019 15:15 – 16:00 Hörsal L3, Långhuset, Örebro universitet

I denna föreläsning får du som gymnasielärare tips och råd för att underlätta övergången från att vara elev till att bli student. Hur utbildar du dina elever i informationssökning och akademiskt skrivande? Här får du användbara tips på öppna resurser, hur du och dina elever kan söka i dem och en insyn i vad universitetet förväntar sig av dina elevers första akademiska texter. Vi kommer även att beröra problematiken kring käll- och sökkritik, plagiering och fusk.

Målgrupp: Lärare i gymnasiet

Föreläsare: Åsa Arvidsson och Maria Axinge

Om föreläsarna: Åsa arbetar som kontaktbibliotekarie och Maria arbetar som skrivhandledare på Örebro universitetsbibliotek. De handleder studenter, forskare och universitetslärare i informationssökning och akademiskt skrivande. 

Anmälan: Öppen föreläsning, ingen anmälan krävs. (Samma föreläsning, med samma innehåll, ges även onsdag 9 oktober)

Välkomna!


Hitta till lokalen genom denna länk (MazeMap)