Lärarutbildning vid Örebro universitet

Arena Lunch Box

20 oktober 2021 12:15 – 13:00

Arena Lunch Box

Enkel match att hitta rätt psykolog? Natali Suvonieri har utvecklat en forskningsbaserad matchningstjänst med fokus på kvinnors hälsa. Tjänsten Meela Health är utvecklad för att underlätta för kvinnor att hitta den bäst lämpade psykologen eller psykoterapeuten efter sina behov. Lyssna på Natalis erfarenheter av entreprenörskap och hennes story om hur hon kommit dit hon är idag.

Mattias Dyrvik

Tjänstetitel: Samverkanskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Mattias Dyrvik

E-post:

Telefon: 019 303802

Rum: E2220

Mattias Dyrvik