ÖREBRO UNIVERSITET 20 ÅR

Lärarutbildning vid Örebro universitet

Framsidan av myntet - att hitta arbetsglädjen i förskolan

09 oktober 2019 17:00 – 19:00 P245, Prismahuset, Örebro universitet

Framtidens lärarutbildning bjuder in till en föreläsning om att hitta arbetsglädjen i förskolan med Karin Alnervik. Kvällen avslutas med en lägesrapport från Framtidens lärarutbildning med projektledare Ann Öhman Sandberg. Vi bjuder på vegansk smoothie och wrap till anmälda deltagare. OBS! Anmälan stängd

Målgrupp: Personal i förskolan och studenter på förskollärarprogrammet.

Innehåll: Baksidan av myntet - utmaningar och svårigheter med arbetsvillkoren i förskolan - men det finns en annan sida också: Didaktiken i förskolan. Det positiva och spännande i det som händer i mötet med barnen. Möjligheten vi har att följa små barns lärande och inte minst friheten hur man kan lägga upp arbetet i förskolan.

Vi behöver lyfta positiva situationer och ge framtidshopp!

Karin Alnervik har tidigare handlett arbetslag i förskolan där målet har varit att hitta arbetsglädjen igen och att finna kraften i det positiva. Under denna föreläsning berättar hon mer om tankar och verktyg för att göra något konstruktivt av den frihet som finns i förskolans styrdokument och hur det vardagsnära arbetet med de små barnen kan ge energi och arbetsglädje.

Ann Öhman Sandberg, projektledare Framtidens lärarutbildning avslutar med en färsk lägesrapport från projektet.

Hitta till lokalen med hjälp av denna länk. (MazeMap)

Föreläsningen är kostnadsfri.

Välkommen! 

 

Program:

17.00 - Registrering och smoothie/wrap till föranmälda

17.15 - Karin Alnervik - Att hitta arbetsglädjen i förskolan

18.00 - Ann Öhman Sandberg - Om Framtidens lärarutbildning

18.15 Slut (Obs! Ändrad tid.)

 

 

Om Karin Alnervik

Karin Alnervik är anställd som lektor i pedagogik vid Institutionen för Humaniora, utbildning och Samhällsvetenskap vid Örebro universitet. Hon har tidigare arbetat som lektor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping och varit projektledare/forskningsledare i förskoleverksamheten Malmö stad.
Karin undervisar på förskollärarprogrammet men huvudsaklig arbetsuppgift är att utveckla arbetet med praktiknära forskning i förskolan tillsammans med närliggande kommuner.

Följ Karins arbete med praktiknära forskning i förskolan här: www.oru.se/strategiska-satsningar/framtidens-lararutbildning/delprojekt/praktiknara-forskning/forskola/

 

Lägg till i din kalender