Lärarutbildning vid Örebro universitet

Förskoledidaktiskt nätverk

19 januari 2022 16:15 – 18:00 Zoom

Händer som ritar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet till ännu en nätverksträff.

Program

Designad undervisning med digitala och kreativa verktyg kopplat till lärmiljön

Karin och Angela wbb.jpgKarin Alnervik, lektor i pedagogik vid Örebro universitet och Angela Bierkemar, förskollärare vid Leklustans förskola i Örebro kommun berättar om ett praktikutvecklande forskningsprojekt. Projektet syftar till att utveckla och designa undervisningen med digitala verktyg i en kombination med estetiska uttrycksformer. Angela kommer att beskriva en undervisningssituation med de yngsta barnen där barns delaktighet av en undervisningssituation presenteras. Karin kommer att rama in projektet organisatoriskt, teoretiskt och ge en bild av den praktikutvecklingen som skett.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt. Nätverksträffen genomförs online via Zoom.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55