Lärarutbildning vid Örebro universitet

Förskoledidaktiskt nätverk

24 september 2019 15:45 – 18:00 Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Barn som ritar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet till ännu en nätverksträff.

Program

FöreläsningKarin Alnervik.jpg
Karin Alnervik, universitetslektor vid Örebro universitet, föreläser om kollegialt lärande i förskolan – vad leder det till?
Idag talar ”alla” om betydelsen av kollegialt lärande, vilket kan ske på olika sätt. Kollegiala samtal kan leda till arbetsglädje och lust att tänka och göra på nya sätt. Men kollegiala samtal kan också leda till neråtgående spiral där samtal om svårigheter konserveras, vi bekräftar och så småningom befäster vi problemen. Syftet med kollegialt lärande måste vara att det utvecklas mot ett kollaborativt lärande, vilket innebär att våga prova nya handlingssätt som medverkar till förändring av utbildningen på förskolan över tid. Då kan det kollegiala lärandet bli en fantastisk utvecklingspotential över tid.

Didaktisk diskussion
Vi diskuterar föreläsningens innehåll i mindre grupper.

Anmälan är nu stängd

Vi måste på grund av det stora intresset och antal anmälningar stänga anmälan i förtid. Varmt välkomna alla ni som anmält er!

Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55

 

 

Lägg till i din kalender