Lärarutbildning vid Örebro universitet

Förskoledidaktiskt nätverk 29 januari

29 januari 2020 16:15 – 18:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Händer som ritar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet till ännu en nätverksträff.

Program

Föreläsning
Anette.jpgAnette Bagger, biträdande lektor vid Örebro universitet, föreläser om Barns tidiga matematikutveckling och kunskapande. Under denna föreläsning kommer jag inledningsvis att ge en kort inblick i barns matematikutveckling och förskolans uppdrag med detta. Därefter kommer jag att skildra det arbete som pågår i förskoleklass för att ”hitta matematiken” med de nya obligatoriska bedömningsstöden. Frågor som diskuteras är vad kunskap i matematik är, hur man kan få syn på och kartlägga denna kunskap och vad som är viktigt att tänka på vid kunskapsbedömning med yngre elever och barn.

Didaktisk diskussion
Vi diskuterar föreläsningens innehåll i mindre grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55