Lärarutbildning vid Örebro universitet

Förskoledidaktiskt nätverk

04 februari 2021 16:15 – 18:00 Zoom

Händer som ritar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet till ännu en nätverksträff.

Program

Föreläsning
Ann Lillvist.JPGAnne Lillvist, docent i pedagogik vid Örebro universitet, föreläser om Positiva övergångar från förskola till förskoleklass - Om samverkan, kontinuitet och meningsskapande i barns lärandevägar.
En god skolstart främjar trygghet, ro att lära och bidrar till goda utvecklingsmöjligheter. I denna föreläsning kommer jag att belysa vad som bidrar till positiva övergångar mellan olika skolformer, med särskilt fokus på barns övergångar från förskola till förskoleklass. Frågor som kommer att diskuteras är hur samverkan mellan förskola och förskoleklass kan organiseras, hur barns lärandevägar kan uppmärksammas och vad som skapar trygghet i övergången.

Didaktisk diskussion
Vi diskuterar föreläsningens innehåll i regionalt blandade grupper.

Praktisk information

Nätverksträffen genomförs online via Zoom.
För att delta behöver du ha en internetuppkopplad dator med webbkamera och hörlurar med mikrofon. Är ni flera som deltar från samma förskola är det viktigt att ni har en dator per person för att kunna delta i programmet fullt ut.

Zoom är ett kostnadsfritt program för möten via internet. I ett Zoom-möte kan man, förutom att kommunicera med ljud och bild, även visa powerpoint-presentationer, filmer, dokument och webbsidor. Om du inte har Zoom installerat på din dator behöver du installera programmet alt. via browser. Information och hjälp hittar du via länken: https://zoom.us/docs/en-us/covid19.html?utm_source=website&utm_medium=postattendee&utm_campaign=COVID19FY21&zcid=3709

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 27 januari 2021.
Deltagande är kostnadsfritt.

Välkommen!

Vid eventuella frågor eller avanmälan kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55