Lärarutbildning vid Örebro universitet

Förskoledidaktiskt nätverk

05 december 2022 16:15 – 18:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Hände som ritar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet till ännu en nätverksträff.

Program

Hur fysisk beröring kan bli ett sätt att stötta barnens omsorg och lärande i förskolan?

  • Vill du veta mer och reflektera över hur fysisk beröring kan bli ett sätt att stötta barnens omsorg och lärande?
  • På vilket sätt kan beröring användas i olika undervisningssituationer på förskolan?
  • Vill du dela med oss hur din förskola/ditt arbetslag funderar kring beröringsfrågor?
  • Hur kan manliga och kvinnliga förskolepersonal känna sig trygga i situationer som krävs beröring mellan vuxen och barn?

Ricardo G.jpgNätverksträffen leds av Ricardo Goncalves, legitimerad förskollärare och doktorand i pedagogik vid Örebro universitet. Han undervisar i fler kurser inom förskollärarutbildningen bland annat lek, estetik och lärande, samt kritisk pedagogik i förskolan. I sitt forskningsprojekt studerar han relationen mellan manliga förskollärare, barn och fysisk beröring i förhållande till barnens omsorg och lärande i förskolan. I studien behandlar han frågor som rör män som är en minoritetsgrupp i en könssegregerad förskoleverksamhet och fysisk beröring som pedagogisk handling.

Vid träffen kommer vi att diskutera och reflektera över vilka funktioner fysisk beröring fyller i mötet mellan förskolepersonal och barn, samt i vilken utsträckning könsblandade arbetslag kan främja jämställdhetsuppdraget i förskolan. Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55