Lärarutbildning vid Örebro universitet

Förskoledidaktiskt nätverk

07 september 2020 16:15 – 18:00 Zoom

Händer som ritar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet till ännu en nätverksträff.

Program

Online-Workshop
Nätverksträffen leds av Ena Selimovic, förskollärare vid förskolan Klöverängen i Örebro kommun och Aida Cesko, förskollärare vid Vibytorps förskola i Hallsbergs kommun.
Denna workshop grundar sig i ny forskning kring svenska teckenspråkiga miljöer, men även erfarenheter kring tvåspråkig verksamhet i förskolan och att bemöta döva vårdnadshavare.
Många frågetecken kring barn i behov av teckenspråk belyses, men även det pedagogiska förhållningssättet gentemot visuell kommunikation diskuteras. Hur kan arbetssätt i förskolan inkludera alla barn oavsett språk? Vilka barn handlar det egentligen om? Innebär CI (cochleaimplantat) och hörapparat att man hör? Är svenskt teckenspråk detsamma som TAKK (alternativ kompletterande kommunikation)? Vad säger läroplanen?

Praktisk information

Nätverksträffen genomförs online via Zoom.
För att delta behöver man ett headset och en webkamera samt stabil nätuppkoppling.

Zoom är ett kostnadsfritt program för möten via internet. I ett Zoom-möte kan man, förutom att kommunicera med ljud och bild, även visa powerpoint-presentationer, filmer, dokument och webbsidor. Om du inte har Zoom installerat på din dator behöver du installera programmet alt. via browser. Information och hjälp hittar du via länken: https://zoom.us/docs/en-us/covid19.html?utm_source=website&utm_medium=postattendee&utm_campaign=COVID19FY21&zcid=3709

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt. Max antal deltagare 200.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55