ÖREBRO UNIVERSITET 20 ÅR

Lärarutbildning vid Örebro universitet

Idrottsdidaktiskt nätverk

10 oktober 2019 15:15 – 17:00 Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Barn som springer i en trappa

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar idrottslärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom idrottsdidaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Micke.jpgNätverksträffen på temat Hälsa, daglig rörelse och pulsprojekt – hur blir det en utbildningsfråga för idrott och hälsa? leds av Mikael Quennerstedt, professor i idrott och docent i pedagogik vid Örebro universitet.

Under lång tid har debatten präglats av en åtskillnad mellan ämnet idrott och hälsa å den ena sidan och daglig rörelse eller daglig fysisk aktivitet i skolan å den andra. 2017 presenterade emellertid regeringen promemorian "Samling för daglig rörelse" ett förslag som sammanfattningsvis går ut på att överbrygga denna åtskillnad med sikte på ökat välbefinnande och förbättrade skolresultat. Utgångspunkten är att rörelse i sig inverkar positivt både på elevers välbefinnande och skolresultat.

Frågan som kommer att behandlas på denna nätverksträff är hur hälsa och daglig rörelse kan bli en utbildningsfråga som skolan och lärare i idrott och hälsa bör engagera sig i och därigenom diskutera på vilka sätt verksamheten då måste vara pedagogiskt och didaktiskt genomtänkt.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55

 

Lägg till i din kalender